Hvordan opplevde elevene digital undervisning hjemme? 

Viken fylkeskommune har gjennomført en undersøkelse om hvordan elevene i Vikens videregående skoler opplevde digital undervisning hjemme i perioden skolene var stengt for det store flertallet av elevene av smittevernhensyn.

PC på arbeidsbord - Klikk for stort bilde Dan Dimmock/Unsplash  
 

Drøyt 18 000 elever har svart på undersøkelsen. Det utgjør 43 prosent av alle elevene ved de videregående skolene i Viken. Tallmaterialet er en viktig kilde til kunnskap om virkningen av denne perioden, og dermed interessant ut over Viken fylkeskommunes grenser.  

Dette svarte elevene 

 • 65 prosent sier de har lært mye faglig i perioden med digital undervisning.
 • 71 prosent sier de opplevde helt nye undervisningsformer.
 • 50 prosent syntes at de opplevde variasjon i undervisningen.
 • 66 prosent syntes de fikk tilstrekkelig med tilbakemeldinger på skolearbeidet i perioden med digital undervisning.
 • 57 prosent sier de fikk anledning til å vise hva de kunne.
 • 69 prosent opplevde de faglige vurderingene som riktige.

Lærerne lyttet til tilbakemeldinger 

Mange elever opplevde at lærerne lyttet til deres tilbakemeldinger. Det er også en positiv endring fra før påske til etter påske i opplevd arbeidsmengde hos elevene. Dette bekrefter inntrykket av at lærerne har justert sin praksis underveis på bakgrunn av erfaringer de har gjort seg. 

74 prosent sier de opplevde at lærerne og andre voksne på skolen var opptatt av hvordan de hadde det i perioden med digital undervisning.  

– Lærerne og øvrige ansatte gjorde en kjempeinnsats for å gi elevene ved de videregående skolene best mulig undervisning i perioden der skolene var stengt. Denne innsatsen er synliggjort i resultatene fra denne undersøkelsen, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for opplæring og kompetanse. 

Det framgår i undersøkelsen at noen skoler har lykkes bedre enn andre med å gi en elevene en opplevelse av å bli ivaretatt i perioden.  

– Hva disse skolene konkret har gjort, hvilken tilnærming de har valgt, blir spennende informasjonsinnhenting videre. Dette blir et grunnlag for læring for hele Viken fylkeskommune, sier Siv Henriette Jacobsen.  

Ikke alle har like god nettilgang 

14 prosent av elevene som har svart forteller at de ikke hadde god nettilgang hjemme. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at elevene som ikke hadde nettilgang likevel mottok opplæring i denne perioden. Skoler valgte ulike lokale løsninger for å ivareta denne elevgruppen.  

64 prosent syntes de fikk god hjelp av skolen til å bruke de ulike digitale løsningene for hjemmeskole. 

Nyttig kunnskap 

– Svarene vi har fått fra elevene er viktige. De gir nyttig kunnskap både dersom det skulle bli en ny periode med digital opplæring hjemme, kunnskap om bruk av digitale undervisningsmetoder og generelt i det videre arbeidet med å utvikle den gode Vikenskolen. Vikenskolen skal alltid ha som mål å ivareta elevenes læring og utvikling, sier Siv Henriette Jacobsen.  

Viken fylkeskommune er i gang med å dele og analysere resultatene av undersøkelsen innad i fylkesadministrasjonen, med rektorer og virksomhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene. Fylkesmannen har også fått resultatene presentert og oversendt. Etter sommeren vil resultatene bli diskutert med Elevorganisasjonen og Fylkeselevrådet. De skal komme med sine vurderinger av resultatene og erfaringer de gjorde seg i perioden. 

 Fakta om undersøkelsen

 • Undersøkelsen ble sendt ut 8. mai og avsluttet 29. mai 2020.
 • Undersøkelsen fikk 18 401 respondenter. 
 • Svarprosenten havnet på 43,7 prosent. 
 • Undersøkelsen dekker perioden med digital hjemmeundervisning fra 12. mars til omtrent 27. april –med påskeferien imellom.   

  Elevene fikk i hovedsak spørsmål innen tre områder:   

 • det rent tekniske og praktiske ved en slik undervisningssituasjon: for eksempel om de hadde nettilgang hjemme, et sted å jobbe med skolearbeid i ro og så videre 
 • elevenes opplevelse av læring: for eksempel om de opplevde at de lærte mye, om det var variasjon i undervisningen, om de fikk tilbakemeldinger og så videre 
 • elevenes psykososiale behov: for eksempel om de hadde fått god nok informasjon hvis de hadde behov for å snakke med noen
Til toppen