Lanserer landets første linje for toppkokker

Til høsten starter et splitter nytt toppkokk-tilbud opp ved Glemmen videregående i Fredrikstad. Opplæringstilbudet er det første offentlige av sitt slag i landet, og blir en fylkesdekkende linje.
SPISSET: Det er et stort bransjebehov for flere kokker i landet. Her får elev Tine Bjønness-Jacobsen (t.v.) tips fra lærer Sigrun Nergård. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune      

- Dette er vi veldig stolte over. Vi har lenge ønsket en spisset utdanning av høy kvalitet for de som allerede i tiendeklasse vet at det er kokk de ønsker å bli. Dette er også noe som bransjen har etterspurt, sier rektor Pål André Ramberg ved Glemmen videregående skole.

FORNØYD: Rektor Pål André Ramberg. Viken fylkeskommune Til høsten starter det som blir landets første kull i fagtilbudet Toppkokk ved restaurant- og matfagslinja ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

Tilbudet kommer i tillegg til dagens linjer, og ment for elever som har store ambisjoner om å lykkes i en bransje som trenger fagkompetanse av høy kvalitet innenfor kokkeyrket.

I fylkestinget før jul ble det besluttet at tilbudet skal opprettes som søkbart for alle elever i hele Viken. Totalt tilbys det rundt 15 plasser.

Rekruttering i gang

Det er generelt et stort behov for flere kokker i landet, og det nye tilbudet fullroses av representanter i bransjen. Glemmen videregående skole oppretter opplæringstilbudet i samarbeid med Lærlingekompaniet Øst og representanter fra restaurantbransjen (Slippen, Støtvig hotell, Curtisen, The Well og Borregaard hovedgård).

STØTTER INITIATIVET: Daglig leder Magne Flesjø i Lærlingekompaniet Øst, kjøkkensjef Johannes Christensen og assisterende kjøkkensjef Andreas Johannessen ved Støtvig hotel og kjøkkensjef Sebastian Engh ved Curtisen i Halden. - Et slik initiativ vil stimulere de mest ambisiøse elevene, øke rekrutteringen inn til bransjen og være med å fylle behovene bedriftene har for lærlinger, skriver partene i en felles uttalelse om Glemmens initiativ.

 Elevrekrutteringen har allerede startet.

I uke 4 vil 20 utvalgte ungdomsskoleelever få muligheten til å delta på kokkecampus på Støtvig hotell over to dager med ulike aktiviteter styrt av bransjen og Glemmen vgs.

Stolt fylkesråd

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus er stolt over at det nye utdanningstilbudet for restaurant- og matbransjen nå er på plass.

STOLT: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus. Morten Brakestad  - Utenom de helt åpenbare mulighetene for at dette vil gi matgleder til folk og at det bidrar positivt til utvikling av kokkenæringen, kan dette på sikt bidra til at Norge også i fremtiden har gode kokker som utmerker seg internasjonalt. Det er veldig bra at vi har et mangfold i den videregående utdanningen i Viken. Det at vi kan tilby et spesielt tilrettelagte studieløp for de som ønsker å satse også på yrkesfag gjør meg stolt. Samarbeidet med næringen og arbeidslivets behov gir elevene store muligheter, sier fylkesråden.

LANDSDEKKENDE; Elever i Viken som ønsker å søke seg til restaurant- og matbransjen får et nytt tilbud ved Glemmen videregående skole dette året. På bildet ser vi elevene Sokol Bajraj, Angelina Denize Hyllestad Brorstad og Elias Dahlstrøm Jørgensen. Viken fylkeskommune    

Til toppen