Mobbing er fortsatt et problem blant unge

Så langt i år har Ombudet for barn og unge i Viken fått inn om lag 200 mobberelaterte henvendelser, og det er trolig bare toppen av «isfjellet».
Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Jarle Nyttingnes

4. juni arrangerte Ombudet for barn og unge i Viken en digital nettverkssamling for beredskapsteam og innsatstema mot mobbing. Den første nettverkssamlingen ble arrangert i vinter.

Det er helt nødvendig med jevnlige samlinger av denne typen, men kunnskapsutveksling, diskusjoner og faglig påfyll.

– Vi har ikke råd til å være passive. Prisen er for høy for dem som blir utsatt for mobbing, sier leder for Ombudet for barn og unge i Viken, Bodil J. Houg.

Fortsatt et problem

Skolemiljøet er generelt bra i Viken-skolen. Men en tilstandsrapport for de videregående skolene for 2020  viser at mobbing fortsatt er et problem blant barn og unge, og at enkelte skoler utmerker seg.

Bilde av ombudet - Klikk for stort bildeLeder for Ombudet for barn og unge i Viken, Bodil J. Houg Viken fylkeskommune   – Vi er glade for alle dem som opplever at de har et godt skolemiljø, men det er liten trøst for dem som blir rammet av mobbing.

– Så langt i år har vi fått om lag 200 mobberelaterte henvendelser fra skoler og barnehager, og dette er nok dessverre bare toppen av «isfjellet», sier Houg.

Roser ombudet

Fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV) roser ombudet for innsatsen de gjør i kampen mot mobbing.  

– I et stort fylke som Viken er det viktig å skape gode nettverk av fagfolk, som bidrar til at alle barn og unge i Viken får en god og trygg oppvekst, og god en læringsarena.

– En god oppvekst varer livet ut!  Derfor er ombudets arbeid så viktig, sier hun

Politiker = ombud

– Som politiker er man ombud for alle innbyggere. Jeg engasjerer meg spesielt for de mest sårbare blant oss: De unge og de som har en funksjonsnedsettelse, barn i familier med vedvarende lav inntekt, og barn som har vært på flukt, sier fylkesvaraordføreren.  

– Noen av disse menneskene er spesielt sårbare i forhold til diskriminering,bilde av Kathy Lie - Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører Kathy Lie (SV) Tom-Egil Jensen utenforskap og mobbing, og trenger innsiktsfulle og kunnskapsrike sterke team rundt seg.

– Men det er også barn og unge, som man ikke kan se det på, som blir utsatt for mobbing. Det må vi heller ikke glemme, sier hun.

Delte en personlig historie

Fylkesvaraordføreren er selv mor til to, og har også rukket å bli bestemor. Hun delte en personlig historie med de andre deltakerne.

– Det er ingenting som er så fortvilende som når barnet ditt kommer hjem fra skolen og gråter fordi dagen ikke har vært som den burde, og du ikke helt vet hvordan du skal fikse det.

– Jeg opplevde ofte at sønnen min kom hjem uten lue og med sekken full av snø, og han var taus om hva som foregikk. Jeg fikk ikke hjelp av skolen til å finne ut av det. Det ble ikke bra før han begynte på videregående, i et helt nytt miljø, og i dag går det heldigvis bra med han. 

– Men da skulle jeg gjerne hatt sånne som dere. Så fortsett med det viktige arbeidet dere gjør! Jeg heier på dere av hele mitt hjerte, sier fylkesvaraordføreren.  

Til toppen