Ny kombinasjonsklasse ved St. Hallvard videregående skole

Viken fylkeskommune og Lier kommune går sammen om å styrke skoletilbudet for minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge. 

På bildet ser du Joran Seck Stiansen og Kaia Erlandsen.  - Klikk for stort bildeGleder seg til å samarbeide. Fra venstre Joran Seck Stiansen (Lier voksenopplæring) og Kaja Erlandsen (St. Hallvard videregående skole). Viken fylkeskommune

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring. Opplæringstilbudet kalles kombinasjonsprogram. Fra høsten 2023 vil det opprettes en slik klasse ved St. Hallvard videregående skole. Tilbudet er et samarbeid med Lier voksenopplæring, og skal bidra til både opplæring og integrering. 

–  Dette tilbudet vil styrke flyktningenes muligheter for å lykkes med videregående opplæring etterpå. Språk er et så viktig verktøy i utdanningen, og norskkunnskaper er fundamentale for videre skolegang. Vi syns det er viktig at et sånt tilbud opprettes i Lier, slik at reisevei blir kort for de flyktningene som bor her. Det vil hjelpe dem å bli integrert når de kan treffe våre elever på fritiden, i det samme lokalmiljøet, sier Kaia Erlandsen, rektor ved St. Hallvard videregående skole. 

–  Kombinasjonsprogrammet er noe vi i voksenopplæringen har ønsket oss lenge. Det vil gi ungdom fra Lier med kort botid et unikt opplæringstilbud. Vi vet at det er mye mer motiverende å ha opplæringen sin i et ungdomsmiljø, i tillegg innenfor egen kommune, og det vil sikre en bedre integrering, samt styrke mulighetene for å gjennomføre videregående skole. Vi er veldig glade på vegne av våre ungdommer, sier Joran Seck Stiansen, rektor ved Lier Voksenopplæring. 

Lærere fra begge skoler skal bidra i undervisningen 

Det vil være plass til 30 elever i den nye kombinasjonsklassen. Lærere fra både St. Hallvard videregående skole og Lier voksenopplæring skal gi opplæring til elevgruppa. 

–  Gjennom dette samarbeidet kan vi nyte godt av våre ulike kompetanser. Voksenopplæringen har solid kompetanse på mottak av flyktninger og grunnleggende norskopplæring, vi har solid kompetanse på opplæring av ungdomsgruppen. Det er også viktig at disse elevene får være fysisk i en videregående skole sammen med jevnaldrende, og at de slipper å gå i samme klasse som sine foresatte, sier Erlandsen. 

–  Fordelene med et slikt samarbeid er at ungdommene får gå sammen med andre ungdommer. De vil forhåpentligvis få venner på samme alder, kanskje i større grad bli med på fritidsaktiviteter og lære mer norsk. Hos oss har grunnskole for voksne vært svært teoritungt. Når undervisningen blir i lokalene til St. Hallvard, kan skolen bidra med hospitering i videregående skole, kroppsøving og tilgang til elevtjenestene, utdyper Stiansen. 

Ligger til rette for godt samarbeid 

Lier kommune og Viken fylkeskommune har signert en samarbeidsavtale for å sikre god samhandling om tilbudet. I den står det blant annet at det skal være jevnlige samarbeidsmøter fremover, og at det skal være to lærere i alle fag, en fra St. Hallvard videregående skole og en fra voksenopplæringen. 

– Alt ligger til rette for at dette skal bli et tett og godt samarbeid. Skolene ligger på hver sin side av veien, så her ligger det til rette for god samhandling, også praktisk, sier Erlandsen. 

Venter økt behov for skoleplasser fremover

På bildet sees Lene Jensen.  - Klikk for stort bildeTilbudet vil være med å avlaste behovet for skoleplasser i Drammensregionen. Viken fylkeskommune

Det er rimelig å anta at det vil komme et stort antall ungdommer fra utlandet til Drammensregionen i 2023. Denne antagelsen baserer seg blant annet på UDIs scenarier for ankomst og kommunenes anmodningstall om bosetting av flyktninger 2023, i tillegg til andre faktorer som familiegjenforeninger, arbeidsinnvandring og sekundærinnflytning

– Vi ser at vi får et økt behov for skoleplasser til minoritetsspråklige med kort botid i hele Viken.  Opprettelsen av dette tilbudet vil være med på å avlaste behovet for slike skoleplasser i Drammensregionen, sier Lene Jensen, områdedirektør for Buskerud i rådsområde utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune. 

Viken fylkeskommune har god erfaring med slike samarbeid, og har allerede inngått lignende avtaler med 12 andre kommuner. Totalt vil de tilby kombinasjonsprogrammet ved 17 videregående skoler fra skoleåret 2023-2024. 

Se hvilke skoler som tilbyr kombinasjonsprogram