Ny utviklingsplan for skolebibliotekene

Viken fylkeskommune har laget en ny utviklingsplan for skolebibliotekene. Planen skal bidra til likeverdighet og en prioritert bibliotektjeneste på den enkelte skole.  

Målet er at skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet. 

– Jeg gleder meg over at vi nå har fått en slik plan. Og jeg håper den vil bidra til et kollektivt løft for hvordan vi utvikler videre den unike læringsarenaen som skolebibliotek med dyktige skolebibliotekarer kan være, sier Bengt Jacobsen.

Han er leder for seksjon kompetanse- og skoleutvikling i fylkesadministrasjonen i Viken.

Utviklingsplan for skolebiblioteker i Viken

Planen består av fem deler. Den første delen forklarer bakgrunn og oppbygging og viser vei til fire valgte utviklingsområder. De favner vidt – fra det konkrete bibliotekrommet, via lesing til læringsaktivitet i samarbeid med lærere. I sentrum står alltid elevene: Skolebibliotekets virksomhet skal støtte opp under elevenes læring.

Utviklingsplanens fire utviklingsområder er:

 

  • Møteplass og læringsarena
  • Skolebibliotekaren i profesjonsfelleskapet
  • Lesing åpner dører
  • Kildekritikk og kildetillitt

I tillegg kommer hvert utviklingsområde med en verktøykasse med konkrete verktøy som kan brukes i skolenes utviklingsarbeid.

Les utviklingsplanen for skolebibliotekene