Ønsker at alle skal fullføre videregående skole

29. mars vedtok fylkestinget i Viken «Strategi for at flere fullfører og består videregående skole». 

To par ben på en gressplen - Klikk for stort bildeDet er et mål at alle elever i Viken skal fullføre videregående skole innen 2030. Rogério Martins/Pexels

– Jeg er glad for at et stort flertall i fylkestinget stiller seg bak innstillingen fra utdanningskomiteen og denne strategien, sier Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune.

I dag er det for mange av ungdommene våre som avslutter skole og lærlingetid uten å ha fullført og bestått. Det har store konsekvenser for enkeltindividet og storsamfunnet.

For ungdommen er fullført videregående opplæring en viktig nøkkel til arbeid, valg- og handlingsfrihet, samfunnsdeltagelse og mulighet til å skape et godt liv. Samtidig er økt gjennomføring nødvendig for å møte arbeidslivets behov for arbeidskraft, sier Nyhus.

Vedtaket var i tråd med den siste innstillingen til utdanningskomiteen i Viken fylkeskommune. 

Prioriteringer og nye samarbeidsformer

Strategien består av 19 innsatsområder. Mange av innsatsområdene handler om kompetanseutvikling, og mye av arbeidet under innsatsområdene vil medføre økte kostnader og vil fordre økonomiske prioriteringer. Dette vil kreve både prioritering fra fylkeskommunen og bruk statlige ordninger. 

Noe av innsatsen som skal gjøres vil ikke medføre økte kostnader, men kreve at aktørene i opplæringssektoren jobber sammen på en annen og bedre måte og at de utnytter og utvikler strukturene sammen.

Her kan du lese strategien i sin helhet. 

Sammensatt utfordring 

Målgruppen for strategien er ungdommer i alderen 16 - 24 år som står i fare for ikke å fullføre og bestå videregående opplæring. Dette er ikke en ensartet gruppe, og ungdommene selv oppgir ulike årsaker til at de ikke fullfører skolegangen. Samtidig blir det viktig å arbeide for at de som har falt ut av videregående opplæring skal få mulighet til å komme tilbake til skolen. 

– Det er en kompleks og sammensatt utfordring vi står overfor. Arbeidet krever felles innsats i alle ledd og i alle lagene rundt. Får vi til det, lykkes vi med vår viktigste oppgave; ungdommer som lærer og mestrer og som er rustet for et best mulig liv, sier Nyhus. 

Krever felles innsats 

Både individrettet arbeid og systemisk arbeid er viktig for å nå målet om at alle skal fullføre videregående opplæring. 

– Ungdommenes læring er et felles ansvar, og alle parter må ta eierskap til strategien og bidra for at ungdommene skal fullføre og bestå videregående opplæring, fortsetter fylkesråden.

– Et godt samarbeid mellom skoleeier og skolene er av avgjørende betydning for å lykkes med målene i strategien. Kompetente og profesjonelle ledere, lærere og andre ansatte som jobber sammen i profesjonsfellesskap er avgjørende, sier hun.

Strategien vil gjelde for de tre nye fylkeskommunene, Akershus, Buskerud og Østfold, frem til en eventuell ny strategi er vedtatt i de respektive fylkeskommunene. 

Fylkestinget behandlet også saken Oppfølging av revisjonsrapport- Tiltak for ungdom som avslutter videregående opplæring før endt opplæring, som henger tett sammen med saken om fullføringsstrategi.