Privatisteksamen gjennomføres

Alle privatisteksamener i Viken fylkeskommune vil bli gjennomført. Skriftlige privatisteksamen avholdes på oppsatt dato. For muntlig eller muntlig-praktisk eksamen kan det bli endringer i opprinnelig tidsplan. De privatistene det gjelder, får beskjed direkte om endringene.

Svart tavle der ordet privatist står skreves - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Lurer du på noe om privatisteksamen?

Ønsker du å melde deg av?

Grunnet koronasituasjonen tilbyr også Viken fylkeskommune alle privatister som ønsker det, uavhengig av årsak, å melde seg av eksamen.

Alle eksamener for elever er avlyst

Tirsdag 21. april avlyste regjeringen alle muntlige eksamener for elever på videregående skole. Fra før av er alle skriftlige eksamener for elevene avlyst.

Hovedgrunnen for å avlyse muntlig eksamen er å legge til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren, noe som er i tråd med rådene fra fylkeskommunene.

Fylkeskommunene har vært tydelige på at det vil være vanskelig å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

Til toppen