Slik kan ny idrettshall ved Lørenskog vgs se ut

Lørenskog videregående får ny idrettshall. Det er klart etter fylkestingets vedtak 25. november.
Slik kan ny hall se ut innvendig når den står ferdig Skisse av Lerche Arkitekter AS

Lørenskog videregående skole skal utvides med 1 200 elevplasser, og gjør at behov for arealer for kroppsøving og idrettsfag blir større fremover.

Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeHeidi Westbye Nyhus (Ap) Morten Brakestad   Viken fylkeskommune har derfor tatt initiativ til, og fremforhandlet en avtale om, et spleiselag om ny flerbrukshall, i samarbeid med Lørenskog kommune, for å øke kapasiteten.

–  Idrettshallen vil sikre at flere elever, innbyggere og fremtidige generasjoner har tilgang til gode idrettsanlegg. Viken er opptatt av å skape et sosialt bærekraftig samfunn, som er preget av tillit, trygghet og tilhørighet, og med lik tilgang til goder, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus (Ap).

Blir en bærekraftig hall

Prosjektet samsvarer med fylkeskommunes mål om en bærekraftig samfunnsutvikling.

– Idrettshallen vil bli et godt og funksjonelt bygg for fremtiden, som tar hensyn til bærekraftsmålene, sier fylkesråden.

For fleksibelt bruk

Hallen vil utrustes med nedsenkbare skillevegger, som gjør at hallen kan deles i tre aktivitetsflater for ulike aktiviteter, ved behov. Universell utforming skal planlegges som en integrert del av anlegget.

Flerbrukshallen vil bygges i tilknytning til Lørenskoghallen, og knyttes sammen ved hjelp av en gangbroforbindelse.

Lørenskog flerbrukshall (ny hall til høyre) Programskisse av Lerche Arkitekter AS

Deler på kostnaden med kommunen

Prosjektkostnadene deles mellom fylkeskommune og kommune. Viken fylkeskommunen går inn som en langsiktig leietaker av anlegget, når det er ferdigstilt, mens det er Lørenskog kommune som vil eie bygget.

En vinn-vinn-situasjon

–  Begge parter får løst sine behov. Skolen får dekket sitt behov for kroppsøving og idrettsfag på dagtid, og kommunen får et viktig bidrag for idrettens mange behov på kveldstid, i helger og i ferier. Dette er en god samfunnsøkonomisk modell, og en vinn-vinn-situasjon for partene. Begge oppnår mer, og til en rimeligere kostnad, enn om man bygger hver for seg, sier en fornøyd fylkesråd.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 25. november 2021.

Til toppen