Streik avsluttet ved bruk av tvungen lønnsnemnd

KS og Unio har hatt et møte med arbeids- og sosialministeren, som meddelte at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Dette grunnet den kritiske situasjonen ved Frevar i Fredrikstad.

Unio bekrefter at deres medlemmer vil gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Når det gjelder Norsk Lektorlag og deres plassfratredelser, er ikke de omfattet av denne tvungne lønnsnemnden. De er i streik fra tirsdag 8. juni i Drammen og Horten. For Viken fylkeskommune betyr det plassfratredelse for 24 ansatte ved Drammen vgs.

Til toppen