Supertankere 

Når nesten 25 000 PC-er, skrivere og systemer skal «tankes om» og ca. 49 000 elever og ansatte skal overføres til Viken, er det litt av en jobb. Men bare man har forberedt seg godt og lagt en god plan, er det overraskende hva som går an, og det forholdsvis knirkefritt. 
Tanking av PC-er ved Hønefoss vgs. - Klikk for stort bildeAlt klart for PC med nytt innhold. Fredrik Norland, Viken fylkeskommune    

Det er torsdag, og det er varmt. Inn i et auditorium på Hønefoss videregående skole kommer rundt 20 lærere og andre ansatte. Oppgaven er «enkel». De leverte fra seg datamaskinen dagen før, nå er den fylt med nytt innhold, nye systemer (og nye måter å jobbe på). Da gjenstår det bare å bli kjent med den igjen. 

Mens deler av Viken allerede er over på ny plattform, ventet man til siste uke i skoleåret. Men det er ingen liten oppgave – det er over 40 000 elever og 9000 ansatte som nå skal få ny arbeidshverdag. 

Stor oppgave 

Omtanking (påfyll av nytt innhold) i en PC – og å vite at den fungerer godt etterpå – kan være krevende nok. Tenk deg at du har 50 000 av dem, og skal være sikker på at de ikke bare fungerer, men fungerer etter hensikten, og at de snakker sammen. Nok til å ta nattesøvnen fra de fleste. Men prosjektleder Bernt Martinussen ser påfallende rolig ut. 
Bilde av prosjektmedarbeidere Bernt Martinussen og Petter Juritzen (Hønefoss vgs.)  - Klikk for stort bildeBernt Martinussen og Petter Juritzen (Hønefoss vgs.) er rolige. Fredrik Norland, Viken fylkeskommune – På Hønefoss begynte vi 2. juni, og skal være ferdig i uke 26. Etter hvert er hele Viken, med unntak av noen få skoler, over på ny plattform, med nye systemer, nye læreplaner og ny læringsplattform. Det er en stor oppgave, men med god planlegging og dyktige folk, går det bra. Alle er «kommet gjennom» til nå, og i de få tilfellene vi har hatt problemer, har vi løst det underveis.

Det har vi kunnet fordi vi har vært godt forberedt, og visst hva vi skulle gjøre. Så prosessen har gått greit. Jeg vil framheve at selv om prosjektet har hatt en god plan, så har vi vært avhengige av kompetansen og stå-på-viljen hos IT ved den enkelte skole. De har til fulle bevist at de leverer! sier Martinussen. 

– Godt informert 

Heller ikke på brukersiden er det synlig nervøsitet å spore. En av dem som har fått ny, gammel PC, er Thorleif Westby, lærer og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet. 

Thorleif Westby, Hønefoss vgs. - Klikk for stort bildeThorleif Westby synes opplegget rundt ny, digital hverdag har vært bra. Fredrik Norland, Viken fylkeskommune

– Selve PC-operasjonen har gått greit. Jeg leverte i går, og fikk tilbake i dag. Jeg synes vi har blitt godt informert underveis.

Det er store forandringer, men de ligger på et annet plan: Vi bytter læreplaner, læringsplattformen er ny – så det blir vel egentlig summen av forandringer mer enn selve PC-omtankingen, sier han. 

Til toppen