Thomas Landås Eriksen er ny rektor ved Kongsberg videregående skole

Eriksen har jobbet på Kongsberg videregående skole de siste ni årene, den siste tiden som konstituert rektor. Han tiltrådte stillingen 1. mars. 

Bilde av Thomas Landås Eriksen.  - Klikk for stort bildeThomas Landås Eriksen er ny rektor ved Kongsberg videregående skole. Privat

Thomas Landås Eriksen har vært konstituert rektor ved Kongsberg videregående skole siden 1. februar, der han også har jobbet som spesialpedagogisk veileder i Elevtjenesten, avdelingsleder og som studierektor. Eriksen er utdannet lektor med tilleggsutdanning, har mastergrad i didaktikk og organisasjonslæring og masteremner innen arbeidsrett og jus for skoleledere. Tidligere har han undervist i både barneskole, ungdomsskole og høyere utdanning.

 – Jeg er svært godt fornøyd med rekrutteringen av Thomas Landås Eriksen til stillingen som rektor ved Kongsberg videregående skole. Han fremstår som en positiv og veldig engasjert leder, som er godt kvalifisert for stillingen, sier Lene Jensen. 

Hun er områdedirektør for Buskerud for rådsområde utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.   

Har store ambisjoner på skolens vegne

Eriksen er fornøyd med å fortsette i stillingen han har vært konstituert i de siste den siste måneden.

 – Det å kunne bidra til utvikling av skolen og å sette skolen, lederne og elevene i stand til å møte utfordringer, forventinger og endringsbehov som ligger i fremtiden, er det mest meningsfylte og motiverende jeg kan tenke meg, sier han. 

Han er opptatt av at elevene skal se hvordan opplæringen de får er aktuell i samfunnet ellers. 

– Det som foregår i klasserommet, er kjernen i skolens arbeid. Jeg ønsker å aktualisere opplæringen ved blant annet å videreutvikle samarbeidet med arbeidsliv, og på den måten fremme motivasjon og lærelyst, sier Eriksen. 

Eriksen er også opptatt av at hver enkelt elev og lærer har det bra, og at de skal være stolte av skolen sin. 

– Jeg gleder meg til å jobbe med både elever og lærer for at Kongsberg videregående skole skal fortsette å være et bra sted å være og lære, avslutter han.