Vil opprette eget opplæringstilbud i Sarpsborg for fengselsløslatte

De som løslates fra fengsler i Sarpsborg, Halden og Indre Østfold kan fra høsten av få videregående opplæring i en egen oppfølgingsklasse, i regi av Borg videregående skole i Sarpsborg.  

VIKTIG TILBUD: Borg videregående skole i Sarpsborg får ansvar for det nye opplæringstilbudet som kommer til høsten. Akkurat hvor undervisningen fysisk vil foregå avklares på et senere tidspunkt. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune    

– Dette er et veldig viktig tilbud, og jeg er så glad for at Borg videregående skole ønsker å ta ansvar for gjennomføringen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus.

– Vi trenger et tilpasset tilbud for mennesker som har gjennomført soning, eller er i gang med en eller annen form for straffegjennomføring, slik at de har mulighet til å fullføre utdanningen sin- selv om de er ute av fengsel, sier Westbye Nyhus.

Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus (Ap). Morten Brakstad 24. mars vedtok fylkesrådet å sende søknad til Utdanningsdirektoratet om å opprette en såkalt oppfølgingsklasse for løslatte fra fengsler sørøst i Viken, nærmere bestemt Halden, Sarpsborg og Indre Østfold.

Dersom søknaden innvilges, starter opplæringstilbudet i regi av Borg videregående skole i Sarpsborg opp allerede fra høsten. Selve undervisningen vil foregå et annet sted enn ved skolen, men er per nå ikke er bestemt. 

Skal lette overgangen etter løslatelse

Oppfølgingsklassene er etablert for å lette overgangen etter løslatelse. Målgruppen for oppfølgingsklassene er de som:

  • har sonet ferdig fengselsstraff og ønsker å fullføre påstartet opplæring
  • er prøveløslatt med eller uten vilkår
  • er dømt til alternativ straffegjennomføring i frihet
  • soner fengselsstraff i institusjon

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for innsatte i fengsel innenfor vedkommende fylkeskommune.

Det er etablert opplæringstilbud for innsatte i alle fengsler i Norge.

Tilstrekkelig antall 

I tillegg er det etablert oppfølgingsklasser ti steder i landet, men altså ikke i den sørøstre delen av Viken. I denne delen av regionen er det fengsler i Halden, to avdelinger i Indre Østfold og Sarpsborg.

Det er de som løslates herifra som nå får tilbud om videregående opplæringstilbud i en oppfølgingsklasse i regi av Borg videregående skole i Sarpsborg.

Bakgrunnen for at det er Borg videregående skole som søker om å få opprette et slikt tilbud er at skolen i dag har ansvaret for opplæringen i Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel, ved siden av Halden fengsel avd. Sarpsborg.

En kartlegging har også vist at det er tilstrekkelig antall kandidater i regionen som kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud.

– Skolegang representerer i stor grad «normalen» i fengselet, og mange innsatte ønsker å få en utdanning som øker sjansen for å få en jobb når de slipper ut. Det skal vi legge godt til rette for, sier fylkesråd Westbye Nyhus.

Til toppen