Reglement for skriftlig eksamen

11 Fravær ved eksamen og rett til utsatt eksamen

Dersom du blir forhindret i å møte til eksamen, skal du snarest varsle eksamensskolen.

Hvis du kan dokumentere at årsaken til fraværet var uforutsigbar, og at du selv ikke var skyld i dette, vil du ha rett til utsatt eksamen uten å betale eksamensavgift. Dokumentasjon skal leveres eksamensskolen snarest mulig, senest 2 uker etter eksamen. Retten til utsatt eksamen gjelder kun første påfølgende eksamensperiode.

Når fraværet er dokumentert, vil eksamensoppmeldingen bli overført til neste eksamensperiode. Som elev må du svare på en forespørsel fra skolen om oppmelding i neste periode. Som privatist er du selv ansvarlig for å kontrollere at oppmeldingen din har blitt overført på privatistportalen.  

Dersom du blir syk under eksamen og velger å avbryte, vil du også ha rett til utsatt eksamen dersom du kan dokumentere dette med legeerklæring. Dersom du velger å levere eksamensbesvarelsen, vil denne bli sensurert på vanlig måte, og du mister retten til utsatt eksamen.

Til toppen