Klage på eksamens- og standpunktkarakterer

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Mer informasjon om klageordningene finner du her

Til toppen