Eksamensvaktens oppgaver ved privatisteksamen

Vakter gjør ulike oppgaver ved skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Oppdrag som eksamensvakt er betalt arbeid.

Oppgavene kan bestå av:

 • dele ut og samle inn eksamensoppgaver og utstyr
 • følge kandidater til toalett og luftepauser
 • følge kandidater fra forberedelsesrom til eksamenslokale
 • holde ro i eksamenslokale og forberedelsesrom
 • bistå ved kontroller og rutiner

Ved skriftlig eksamen skal vakter i tillegg:

 • hjelpe kandidater ved pålogging i elektronisk eksamenssystem
 • dele ut og gi info om pålogging, brukernavn og passord osv.
 • bistå ved skanning av besvarelser
 • kontrollere at kandidater har levert besvarelser på riktig måte
 • sjekke og forhindre fusk
 • følge opp kandidater som gjør henvendelser i eksamenslokalet

Hvem ønsker vi som eksamensvakter?

Er du mellom 18 - 70 år kan du ta oppdrag som eksamensvakt i Viken fylkeskommune.

Du må like å være sammen med mennesker og være villig til å sette deg inn i skolens bestemmelser for eksamensvakter. Vakter kommuniserer med ulike grupper mennesker og forholder seg til skolens ansatte, kandidater og sensorer.

Det er en fordel med noe digital kompetanse, særlig ved gjennomføring av skriftlig eksamen.

Som eksamensvakt må du:

 • kunne bevege seg raskt og stille i eksamenslokalet
 • ha normalt god hørsel og syn 
 • beherske norsk godt 
 • være tålmodig og imøtekommende, men samtidig bestemt

Arbeidstid for eksamensvakter

 • Eksamensperiodene er fra april til juni og fra november til desember
 • Arbeidstiden for vakter varierer ut fra skolens behov. Dette avtaler skolen og vaktene for hvert oppdrag.
 • Ved skriftlig eksamen vil arbeidstiden stort sett være mellom kl. 08.00 og 15.00
 • For muntlig og praktisk eksamen vil noen skoler gjennomføre eksamen på ettermiddag og kveld, i tillegg til dagtid.
 • Et vaktoppdrag kan vare fra 2 til cirka 7 timer
 • Det vil variere etter skolens behov hvor mange oppdrag en vakt får tilbud om.
 • Eksamensskolen vil gi informasjon om arbeidstid og fremmøte, og vil gi innføring i arbeidsoppgavene.

Ta direkte kontakt med aktuell skole hvis du ønsker å være eksamensvakt

Se våre videregående skoler