Eksamen i norsk for språklige minoriteter

Det finnes en egen læreplan i norsk for personer som har bodd kort tid i Norge og har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk. Hvis du oppfyller vilkårene under, kan du søke om å ta eksamen etter denne læreplanen. 

Hvem kan søke?

Hvis du oppfyller begge disse vilkårene, kan du søke om å ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter:

  • Du har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk
  • Du har kortere enn 6 års botid i Norge på eksamenstidspunktet 

Hvis du har mer enn 6 års botid i Norge, må du avlegge eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk.

Unntak: Regelen om 6 års botid gjelder ikke dersom du tidligere har tatt eksamen i faget.

Søk om å ta eksamen i norsk for språklige minoriteter

  1. Du melder deg opp til skriftlig og muntlig eksamen i Privatistportalen. Meld deg opp til eksamen 
  2. Du søker i vårt elektroniske søknadsskjema. Husk at du må legge ved dokumentasjon på at du har kortere enn 6 års botid eller har tatt eksamen tidligere. Både søknad og dokumentasjon må sendes inn senest 1 uke etter oppmeldingsfristen.Søk om eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Svar på søknaden

Du vil normalt få svar på søknaden innen tre uker. Skolen sender deg et vedtaksbrev. 

Lov og forskrift

Retten til å ta eksamen etter denne læreplanen er hjemlet i §1-17 i forskrift til opplæringsloven.

Til toppen