Fritak fra eksamen i norsk sidemål

Privatister som oppfyller visse vilkår kan søke om fritak fra skriftlig eksamen i sidemål. 

Hvem kan søke?

Hvis du oppfyller ett eller flere av disse vilkårene, kan du søke om fritak fra skriftlig eksamen i sidemål:

Du søker i vårt elektroniske søknadsskjema. Husk at du må legge ved dokumentasjon på at du oppfyller ett eller flere av vilkårene over. Både søknad og dokumentasjon må sendes inn senest én uke etter oppmeldingsfristen.

Søk om fritak fra sidemål for privatister

Svar på søknaden

Du vil normalt få svar på søknaden innen tre uker. Skolen sender deg et vedtaksbrev.

Lov og forskrift

Retten til å søke om fritak fra sidemål er hjemlet i §3-19 i forskrift til opplæringsloven.

Til toppen