Gjennomføring av privatisteksamen

Finn ut hva som skjer på eksamensdagen på ulike typer privatisteksamener.

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. 

Eksempel på gyldig legitimasjon er: 

 • Bankkort med bilde og fødselsnummer
 • Førerkort eller førerkort-app
 • Pass
 • Nasjonalt ID-kort
 • Gyldig elevkort med bilde

Skriftlig eksamen

For å være godt forberedt til eksamen er det viktig at du leser igjennom eksamensreglementet før du møter opp på eksamensdagen. 

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter. Se hvilke hjelpemidler du kan ha med.
 • Når du har fått utdelt eksamensoppgaven, får du ikke forlate lokalet før kl. 10:00.
 • Må du på toalettet eller vil lufte deg, kontakter du en eksamensvakt som følger deg.
 • Ved skriftlig eksamen foretrekker vi at du leverer hele besvarelsen digitalt. Ved todelte eksamener leveres del 1 på papir.
 • Dersom du har behov for å skrive for hånd, kan du fortsatt gjøre dette ved eksamener i gamle læreplaner fra 2006–2019 (LK06). 
 • Skriftlig eksamen etter nye læreplaner innført i 2020 (LK20) er heldigitale.

Les reglement for skriftlig eksamen

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. Du må derfor beregne litt ventetid på eksamensdagen. 
 • Når du møter opp, vil du få vite når det er din tur.
 • I de fleste fag får du en kort forberedelsestid før eksamen starter. 
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon kan brukes med åpent internett.
 • Dersom du tar notater digitalt under forberedelsestiden, kan du ta med disse inn på eksamen. Mer om hjelpemidler på eksamen i ulike fag.
 • Under eksamen kan du normalt ikke bruke PC, Mac, nettbrett etter mobiltelefon til noe annet enn å se på notatene dine.

Les mer om gjennomføringen av eksamen i ditt fag.

Praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. 

Les mer om gjennomføringen av eksamen i ditt fag.

Les retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hvor lenge varer eksamen?

Forbered deg til eksamen

Til toppen