Hjelpemidler på privatisteksamen

Se hva du kan bruke av hjelpemidler på skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

Ved de fleste skriftlige eksamener er alle hjelpemidler tillatt, unntatt åpent internett og andre verktøy som gir mulighet for kommunikasjon. I språkfag er det ikke tillatt med oversettelsesprogrammer.

Noen fag har todelt eksamen, der del 1 har begrensede eller ingen hjelpemidler. I del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av åpent internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. 

Eksamensveiledninger til skriftlig eksamen

I eksamensveiledningen for hvert enkelt fag finner du mer informasjon om tillatte hjelpemidler og om du trenger spesiell programvare til eksamen.  

Ta med egen PC, Mac eller nettbrett

Du må ha med deg din egen PC, Mac eller nettbrett på eksamen. Chromebook kan ikke brukes når internett er begrenset og du kun har tilgang til et begrenset utvalg av nettressurser.

Skolen du skal ha eksamen på, har ikke PC-er eller reserveutstyr til utlån. Skolen gir ikke brukerstøtte til programvare, utskrift, sikkerhetskopiering, flytting av filer og lignende. Du har selv ansvar for å kunne bruke ditt eget utstyr, og du er selv ansvarlig for konsekvensene dersom ditt eget utstyr svikter.

Før skriftlig eksamen må du må ha installert et tekstbehandlingsprogram som fungerer uten nettilgang, for eksempel Word.

Heldigitale eksamener i fag med nye læreplaner (LK20)

De fleste skriftlige eksamener etter nye læreplaner innført i 2020 (LK20) er heldigitale. Det vil si at det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelser på papir, og du ha med egen PC, Mac eller nettbrett for å kunne gjennomføre eksamen. Vår og høst 2022 gjelder det alle fag med nye læreplaner på Vg1 og Vg2-nivå, unntatt matematikkfagene, Treningslære 1 og fremmedspråk det ikke gis opplæring i. I fag med gamle læreplaner fra 2006-2019 (LK06) er det fortsatt mulig å besvare eksamen på papir, men det er ikke anbefalt. 

Hodetelefoner til lytteoppgaver

Til eksamen i engelsk fellesfag (ny læreplan 2020) og til noen eksamener i musikk, må du ha med deg hodetelefoner eller ørepropper på grunn av lytteoppgaver. Kablet utstyr er anbefalt.

Nettbaserte hjelpemidler ved eksamen

Ved de fleste skriftlige eksamener vil du ha en begrenset tilgang til internett. Du får tilgang til et utvalg ordbøker, oppslagsverk og fagnettsteder.

Åpent internett i syv utvalgte fag

Skriftlig eksamen gjennomføres med helt åpent internett i syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3.

Selv om du har åpen tilgang til intranett under eksamen er det ikke tillatt å ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre under eksamen. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon. Det er heller ikke tillatt med oversettelsesprogrammer i språkfag. 

Eksamen i realfag og samfunnsøkonomi 2 

Eksamen i samfunnsøkonomi 2 og de fleste realfagene er todelt. Del 1 skal besvares kun ved hjelp av vanlige skrivesaker og evt. passer, linjal og vinkelmåler. I del 2 er alle hjelpemidler tillatt med unntak av åpent internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. I matematikk er det obligatorisk å bruke digitale verktøy i del 2 av eksamen.

Eksamensreglement

Reglement for skriftlig eksamen i Viken

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent internett. Dersom du tar notater digitalt i forberedelsestiden, kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du normalt ikke bruke PC, Mac, nettbrett eller telefon til noe annet enn å se på notatene dine. Du finner mer informasjon om hjelpemidler i ulike fag ved å følge lenken under.

Gjennomføring av eksamen

Praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent internett. Hvilke hjelpemidler som er tillatt under selve eksamen, varierer fra fag til fag. Du finner mer informasjon om hjelpemidler i ulike fag ved å følge lenken under.

Gjennomføring av eksamen​​​​​​

Tilrettelegging av eksamen

Forberedelser til eksamen

Til toppen