Karakter og klage

Finn ut når du får eksamenskarakteren din og hvor du finner den. Hvis du trenger ny dokumentasjon, må du selv bestille det. Du har klagerett på eksamen. 

Når får du karakteren? 

Skriftlig eksamen

  • Karakteren blir satt for høsteksamen senest 4. januar 2022. Karakteren blir tilgjengelig 5. januar. 
  • Karakteren blir satt for våreksamen senest 17. juni 2022. Karakteren blir tilgjengelig 18. juni.

Muntlig, praktisk-muntlig og praktisk eksamen

  • Du får opplyst karakteren muntlig på eksamensdagen. 
  • Karakteren blir tilgjengelig på Privatistportalen så snart den er ført inn i karaktersystemet. Dette skjer normalt på eksamensdagen.

Hvor kan du finne karakteren?

Du finner karakteren din ved å logge inn i Privatistportalen

Brukerveiledning for hvordan du finner eksamenskarakteren (PDF, 194 kB)

Hvordan får du nytt vitnemål eller kompetansebevis?

Vitnemål og kompetansebevis sendes ikke ut automatisk etter privatisteksamen. Hvis du tidligere har vært elev ved en skole i Viken fylkeskommune, eller tidligere Akershus, Buskerud eller Østfold, tar du direkte kontakt med skolen du har vært elev på for å få nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Dersom du aldri har vært elev ved en skole i Viken, tar du kontakt med skolen du tok privatisteksamen ved for å få kompetansebevis.

Gyldig dokumentasjon til høyere utdanning

Utskrift av karakterer direkte fra Privatistportalen er ikke gyldig dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Da trenger du et vitnemål eller et kompetansebevis. Er du i tvil om hvilken dokumentasjon du trenger, ta kontakt med Samordna opptak eller studiestedet du søker opptak til.

Frist for ettersending av dokumentasjon til høyere utdanning

Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis til Samordna opptak er 1. juli. Du er selv ansvarlig for å sørge for at Samordna opptak eller studiestedet får tilsendt eller får tilgang til din dokumentasjon. 

Klage på eksamen

Det er 10 dagers klagefrist hvis du vil klage på en eksamen.

  • For skriftlig eksamen regnes fristen fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for deg.
  • For muntlig eksamen og muntlig praktisk eksamener regnes fristen fra eksamensdagen.

Slik klager du på eksamen

Ofte stilte spørsmål

 

Til toppen