Få godkjent yrkesfaglig fordypning (YFF) Ambulansefag

For å kunne søke om læreplass i ambulansefag kreves det at du har bestått faget Yrkesfaglig fordypning. Dette kan du få ved å ha praksis i arbeid som er relevant for læreplanen i ambulansefaget. Praksisen må godkjennes av en videregående skole.

Slik søker du om godkjent praksis

Er du privatist (altså ikke elev på en skole) må du ha til sammen 526 timer godkjent praksis for å kunne søke om læreplass i ambulansefaget.

 • Vg1 - 210 timer
 • Vg2 - 316 timer

For å få faget godkjent, må du sende inn søknadsskjema og gyldig dokumentasjon.

Skjema for å søke om godkjent praksis i ambulansefaget

Praksis som kan godkjennes

 • Erfaring fra ambulansearbeid i offentlig helseforetak (herunder også syketransport)
 • Helsefaglig yrkesutdanning. for eksempel helsefagarbeider 
 • Helsefaglig høyere utdanning, bachelor og fagskole – forutsetter praksis
 • Helsefaglig praksis - Praktisk pasientrettet arbeid
 • Militær førstegangstjeneste, sivilforsvaret, heimevernet, lagførerutdanning etc.
 • Praksis fra redningstjenesten – brann, politi
 • Frivillig arbeid redningstjenesten - Røde kors, Norsk folkehjelp, Norske redningshunder, Skipatrulje, Redningsselskapet
 • Relevante kurs knyttet til akuttmedisinsk eller redningsteknisk kompetanse
 • Vg3 påbygg og andre studieforberedende program, pr år fullført og bestått
 • Annen yrkesfaglig utdanning, praksis fra servicearbeid, håndverk eller lignende kan gi inntil 10 prosent av totalt samlet timer

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra dine arbeidsgivere.

Attestene må inneholde:

 • startdato, eventuelt sluttdato
 • stillingsprosent, eventuelt antall timer
 • stillingsbeskrivelse
 • beskrivelse av arbeidsoppgaver
 • dokument med bedriftslogo og/eller bedriftstempel
 • underskrift av arbeidsgiver
 • Timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjon på deltakelse i frivillig arbeid må inneholde konkrete oppgaver som er gjennomført. Kursbevis uten innhold godkjennes ikke.

For deg som har drevet eget firma

For å dokumentere relevant praksis fra eget firma må du sende inn følgende:

 • Firmaattest eller utskrift fra Brønnøysundregisteret som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall.
 • I tillegg til informasjonen fra Brønnøysundregisteret, må det legges ved attest fra autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som opplyser om at du har utført arbeid som er relevant for faget og hvor mange arbeidstimer som er utført.
 • Praksisen kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse
 • Vedleggene skal du laste opp i vårt elektroniske oppmeldingsskjemaet.

Viken fylkeskommune gjør ingen vurderinger i forkant av en søknad. Du er selv ansvarlig for å sikre at dokumentasjon er gyldig.

Hva skjer når du har søkt?

I Viken er det tre ulike skoler som vurderer slike søknader. I søknadsskjemaet velger du den skolen som er nærmest din bostedsadresse i Viken:

 • Malakoff videregående skole
 • Strømmen videregående skole
 • Hønefoss videregående skole

Når skolen er ferdig med sin vurdering, vil du få beskjed om praksisen er godkjent eller ei. Vanligvis tar det cirka fire uker fra du har søkt.

Ved godkjent yrkesfaglig fordypning vil du i tillegg motta et dokument digitalt som bekrefter din praksis. 

Hvor mye koster det å få godkjent praksis

Vurdering av praksis for privatister koster 548 kroner per time.

Du vil få faktura tilsendt fra den skolen som gjør vurderingen.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) (udir.no)