Vilkår for oppmelding til privatisteksamen

Før du melder deg opp til eksamen må du bekrefte at du oppfyller noen vilkår.

Før du melder deg opp til eksamen må du bekrefte at du aksepterer følgende

 • Du må være folkeregistrert i Viken.
 • Du har satt deg inn i informasjonen om privatisteksamen på viken.no.
 • Du er selv ansvarlig for å melde deg opp og betale eksamensavgiften innen fristen 15. september (høst) og 1. februar (vår). Oppmeldingen er ikke gyldig før betaling er registrert.
 • Eksamensavgiften vil ikke bli refundert dersom du trekker deg eller ikke møter til eksamen.
 • Eksamen kan bli flyttet til en annen skole enn den du valgte ved oppmelding.
 • Du kan ikke melde deg opp i samme fag i flere fylker. 
 • Du kan ikke melde deg opp som privatist hvis du samtidig er elev eller deltaker i voksenopplæring og får standpunktvurdering i det aktuelle faget.
 • Du er ansvarlig for å registrere korrekt e-postadresse, mobilnummer og målform på oppmeldingsportalen.
 • Oversikt over dine eksamensdatoer og –sted skal være tilgjengelig på oppmeldingsportalen innen 25. oktober (høst) eller 25. mars (vår). Hvis ikke, må du ta kontakt med eksamensskolen umiddelbart.
 • Ved endring i eksamensdato eller -sted vil du få melding på e-post eller sms.
 • Du må ta med egen datamaskin og annet utstyr du trenger for å avlegge eksamen. 
 • Hvis du har behov for særskilt tilrettelegging, må du søke om det hvert semester. Fristen er 22. september for høsteksamen og 8. februar for våreksamen. Sakkyndig uttalelse må legges ved.
 • På eksamensdagen må du ha med gyldig legitimasjon med fødselsnummer, bilde, navn og signatur. Kandidater uten gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen.
 • Du må selv gjøre deg kjent med:
  • Læreplan og kompetansemål i faget
  • Om faget har forberedelsesdel
  • Tillatte hjelpemidler i faget
  • Frist og regler for å klage på karakter eller eksamensgjennomføring