Rammedokumenter for privatisteksamen i Fagfornyelsen (LK20)

Rammedokumentene på denne siden gjelder for privatisteksamener i fag med nye læreplaner som blir innført i perioden 2020-2022.

Siden blir oppdatert etter hvert som nye fag blir aktuelle. 

Fellesfag

Muntlig eksamen i engelsk for privatister (PDF, 115 kB)

Muntlig eksamen i samfunnskunnskap og geografi for privatister (PDF, 115 kB)

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag for privatister (PDF, 122 kB)

Til toppen