Retningslinjer for privatisteksamen i tidligere Buskerud - LK06

Her finner du lokal informasjon om gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for læreplaner fra LK06 (læreplaner som fases ut).

Generelle retningslinjer

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 517 kB)

Studieforberedende utdanningsprogram

Fellesfag

Engelsk - muntlig eksamen for privatister (PDF, 150 kB)

Fremmedspråk - informasjon om nivåer og privatistordning (PDF, 238 kB)

Fremmedspråk - muntlig eksamen for privatister  (PDF, 154 kB)

Geografi - muntlig eksamen for privatister (PDF, 165 kB)

Historie - muntlig eksamen for privatister (PDF, 154 kB)

Kroppsøving - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 136 kB)

Naturfag - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 221 kB)

Norsk - informasjon om fagkoder og privatistordning (PDF, 120 kB)

Norsk - muntlig eksamen for privatister (PDF, 164 kB)

Religion - muntlig eksamen for privatister (PDF, 151 kB)

Samfunnsfag - muntlig eksamen for privatister (PDF, 142 kB)

Realfag

Biologi - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 163 kB)

Fysikk - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 202 kB)

Kjemi - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 241 kB)

Geofag 1 - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 185 kB)

Informasjonsteknologi 1 - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 152 kB)

Teknologi og forskningslære 1 - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 207 kB)

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Praktisk tverrfaglig eksamen for privatister (PDF, 419 kB)

Fellesfag

Engelsk - muntlig eksamen for privatister (PDF, 135 kB)

Historie påbygg - muntlig eksamen for privatister (PDF, 149 kB)

Kroppsøving - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 136 kB)

Naturfag påbygg - muntlig-praktisk eksamen for privatister (PDF, 221 kB)

Norsk påbygg - muntlig eksamen for privatister (PDF, 164 kB)

Samfunnsfag - muntlig eksamen for privatister (PDF, 142 kB)

 

Til toppen