Retningslinjer for privatisteksamen i tidligere Østfold - LK06

Her finner du lokale rammedokumenter for gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for læreplaner fra LK06 (læreplaner som fases ut).

Studieforberedende utdanningsprogram

Fellesfag

Realfag

Samfunnsfag og økonomifag

Språkfag

Idrettsfag

Musikk, dans og drama

Vg1

Musikk

Dans

Drama

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Fellesfag

Bygg- og anleggsteknikk

Vg1

Vg2

Design og håndverk

Vg1

Vg2

Vg3

Elektrofag

Vg1

Vg2

Helse- og oppvekstfag

Vg1

Vg2

Vg3

Naturbruk

Vg1

Vg2

Vg3

Restaurant- og matfag

Vg1

Vg2

Service og samferdsel

Vg2

Teknikk og industriell produksjon

Vg1

Vg2

Til toppen