Fag-, svenne- og kompetansebrev

Fag-, svenne- eller kompetansebrev blir utstedt når en fag-, svenne- eller kompetanseprøve er bestått.

Fag- og svenne- og kompetansebrevutdeling

Viken fylkeskommune planlegger å arrangere fag-, svenne- og kompetansebrevutdelinger flere steder i fylket. Dette er høytidelige markeringer hvor alle nye fagarbeidere i Viken fylke mottar sitt fag-, svenne- eller kompetansebrev.

Men med bakgrunn i smittevernsrestriksjonene har Viken fylkeskommune besluttet å ikke gjennomføre fysiske utdelinger av fag-, svenne- og kompetansebrev våren 2021. Om det kan arrangeres utdelingsseremonier til høsten vil bli vurdert nærmere sommeren.

Når og hvordan får jeg tilgang til fag-, svenne- eller kompetansebrevet mitt? 

Alle som ønsker å få tilsendt fag-, svenne- eller kompetansebrevet sitt må sende inn et bestillingsskjema. 

Bestill fag-, svenne- eller kompetansebrev

  • Forventet saksbehandlingstid er 1–2 måneder.
  • Fag-, svenne- eller kompetansebrevet blir sendt til adressen som oppgis i bestillingsskjemaet.
  • Fag-, svenne- og kompetansebrevene kommer i A3-størrelse, og må derfor hentes hos nærmeste postmottak/post i butikk.

Får jeg et fag-, svenne- eller kompetansebrev?

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev. 

Fagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. 

Hvis du har vært en lærekandidat og har bestått en kompetanseprøve får du utstedt kompetansebrev.

Til toppen