Eksamen for elever følger retningslinjer fra tidligere fylke

Eksisterende retningslinjer for eksamen i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres ut skoleåret 2019/2020 til nye felles retningslinjer i Viken fylkeskommune er etablert. 

I denne overgangsperioden vil eksamen for elever i Viken fylkeskommune avvikles basert på tidligere fylkestilhørighet.

Til toppen