Eksamen for elever i Akershus

Eksisterende retningslinjer for eksamen i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres ut skoleåret 2019/2020 til nye felles retningslinjer i Viken fylkeskommune er etablert. I denne overgangsperioden vil eksamen for elever i Viken fylkeskommune avvikles basert på tidligere fylkestilhørighet.

Eksamenskontoret i fylkeskommunen koordinerer og administrerer eksamen. De videregående skolene sørger for selve gjennomføringen.

Fylkeskommunen har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune (pdf). Skrivet angir retningslinjer for gjennomføring av eksamen på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven og øvrige retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Under finner du et utdrag av innholdet i retningslinjene for gjennomføring av eksamen for skoler i tidligere Akershus.

Eksamen Akershus

Se også

Til toppen