Privatisteksamen Akershus

Du kan melde deg opp som privatist og avlegge eksamen for aktuelle fag.

Fylkeskommunen har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune (pdf). Skrivet angir retningslinjer for gjennomføring av eksamen på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven og øvrige retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Under finner du et utdrag av innholdet i retningslinjene for gjennomføring av privatisteksamen for i tidligere Akershus.

Privatisteksamen Akershus

Til toppen