Koronasituasjonen og eksamen

Grunnet korona-situasjonen er alle skriftlige og muntlige eksamener for elever i videregående skole våren 2020 avlyst.

Alle privatisteksamener vil bli gjennomført, men det kan komme endringer i den opprinnelige tidsplanen.

Les mer om avlyst eksamen.
Les mer om gjennomføring av privatisteksamen

Privatisteksamen Akershus

Du kan melde deg opp som privatist og avlegge eksamen for aktuelle fag.

Fylkeskommunen har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av eksamen i Akershus fylkeskommune (pdf). Skrivet angir retningslinjer for gjennomføring av eksamen på bakgrunn av forskrift til opplæringsloven og øvrige retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Under finner du et utdrag av innholdet i retningslinjene for gjennomføring av privatisteksamen for i tidligere Akershus.

Privatisteksamen Akershus

Til toppen