Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken

Elev-, læring- og mobbeombudet i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskoler og elever og læringer i videregående opplæring.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder. 

Ombudet består av 6 uavhengige ressurspersoner. Vi har taushetsplikt.

Hvem hjelper vi?

Elev-, lærling og mobbeombudet

Kontakt ombudet

Du kan kontakte ombudet gjennom å ringe 32 30 00 00 eller sende e-post til post@viken.no.

Er du allerede i kontakt med oss? Da kan du ringe direkte til den personen du er i kontakt med:

  • Andreas Nilsson, 979 81 437
  • Anette Wessel, 941 63 147
  • Beate Mellemsether
  • Bodil J. Haug, 915 10 893
  • Henrikke Bugdø-Aarseth, 942 52 558
  • Janne Myraas, 930 72 533
Til toppen