Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken

Elev-, læring- og mobbeombudet i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehager og grunnskoler og elever og lærlinger i videregående opplæring.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder. 

Ombudstjenesten har i dag seks personer ansatt. Vi har taushetsplikt.

Hvem hjelper vi?

Elev-, lærling og mobbeombudet

Kontakt ombudet

Ta kontakt med oss!

Til toppen