Klage på karakter - Buskerud

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Klage - Buskerud

Andre klagemuligheter

Du har også mulighet til å klage på bedømming av fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve og vedtak som gjelder inntak, voksenrett og realkompetansevurdering.

Klage - Viken

Til toppen