Klage på karakter – Østfold

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Klage - Østfold

Andre klagemuligheter

Du har også mulighet til å klage på bedømming av fagprøve, svenneprøve, kompetanseprøve og vedtak som gjelder inntak, voksenrett og realkompetansevurdering. Disse klageordningene er felles for Viken.

Klage - Viken

Til toppen