Klage på karakter – Østfold

Som elev, privatist, lærling, lærekandidat og praksiskandidat kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Klage på karakter

Andre klagemuligheter

Du har også mulighet til å klage på vedtak som gjelder inntak, voksenrett og realkompetansevurdering.