Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen

Rammeverket er et profesjonsfaglig og pedagogisk referansegrunnlag for alle som jobber med videregående opplæring i Viken. Formålet er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler. Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen.

Rammeverkets områder bidrar både hver for seg og sammen, i arbeidet med å utvikle kvaliteten på opplæringen slik at den stadig blir bedre:

Rammeverket er forpliktende for hver og en av oss som jobber med videregående opplæring i Viken. Det skal ligge til grunn for hvordan vi former og utøver vår profesjon, være i bruk hver dag og virke som kompass for møter mellom elever, lærere, ledere, kolleger eller i møter mellom skolene og skoleeier. På den måten vil rammeverket bidra til å vise vei og skape retning i arbeidet vårt med elevens læring og utvikling.

Ansatte finner ressurser til videre arbeid med rammeverket på ansattportalen. 

Vikenskolen sin opplæring skal være den beste – for alle våre elever!

Modellen viser lagene rundt elevens læring og utvikling - Klikk for stort bildeModell: Ringer i vann Anette Grøsland/Fete Typer

  •