Menneskesyn og holdninger

Menneskesynet skal brukes som kompass for hvilke felles profesjonelle holdninger vi legger til grunn i Vikenskolen.

Symboler for verdier og holdninger i Vikenskolen - Klikk for stort bildeMenneskesyn og holdninger Annette Grøsland/Fete typer

Menneskesynet viser hvilke forutsetninger og verdier vi legger til grunn i arbeidet med elevenes, lærernes og ledernes læring og utvikling.  ​

Menneskesynet er formulert og utledet fra § 1-1 i Opplæringsloven og innledningen til kapittel 1, 2 og 3 i overordnet del av læreplanen. 

Menneskesynet i Vikenskolen​

 • Alle mennesker er unike og likeverdige    ​
 • Alle mennesker har potensial for læring og utvikling ​
 • Alle mennesker lærer og utvikler seg gjennom mestring og utfordringer ​
 • Alle mennesker lærer og utvikler seg både individuelt og i samspill med andre  
 • Alle mennesker har behov for trygghet og tilhørighet  
 • Alle mennesker har behov for å bli møtt med tillit  
 • Alle mennesker har behov for anerkjennelse  
 • Alle mennesker kan påvirke egen læring og utvikling

Holdninger

Holdninger er resultat av opplevelser, erfaringer eller kunnskap og utvikles i samspill med omgivelsene. Vi kan vi si at en holdning er en
«… tendens til å tenke, føle eller handle positivt eller negativt overfor noe eller noen.» (Store norske leksikon). Holdninger kan være både private og profesjonelle og begge tar utgangspunkt i hva som er viktig eller verdifullt. ​

I profesjonell sammenheng danner holdninger et felles forpliktende grunnlag for profesjonens aktører. ​  

Profesjonelle holdninger bygger på et felles, begrunnet verdigrunnlag. De utarbeides med utgangspunkt i styringsdokumenter, bestemmelser fra lovgivende institusjoner og det som er alminnelig akseptert i samfunnet.

Synspunkter og handlinger begrunnes objektivt, logisk og rasjonelt. Kritiske innspill vil av den grunn i mindre grad oppfattes som personlig kritikk, da grunnlaget for kritikken hentes i et felles referansegrunnlag utenfor den enkelte. 

Eks: Vår oppfatning, og forpliktelse, er at elevens faglige og sosiale læring ikke kan isoleres fra hverandre, derfor må begge deler vektlegges i det daglige pedagogiske arbeidet (overordnet del kapittel 2.1 Sosial læring og utvikling). 

Felles holdninger i Vikenskolen​

 • Vi er opptatt av at alle elever gjennomfører opplæringen   ​
 • Vi er opptatt av at elever med ulike utfordringer blir møtt på ulike måter​
 • Vi er opptatt av at alle elever blir best mulig rustet for videre liv

Sammenhengen mellom menneskesyn og holdninger

Menneskesynet er kompass for hvordan alle de ulike aktørene som arbeider i skolesektoren ser på og møter hverandre i arbeidet for elevens beste. Menneskesynet ligger til grunn og forplikter skoleeier på samme måte som det forplikter skolens ledelse og ansatte.

Holdningene er rettet spesielt mot dem som står i sentrum for arbeidet vårt, uavhengig av hvor i skolesektoren vi jobber: Elevene.

Å leve ut Vikenskolens felles holdninger innebærer å vurdere handlinger, prioriteringer og beslutninger opp mot disse på alle nivåer. Dette betyr at vi må jobbe sammen for å konkretisere hvordan holdningene kan sees igjen i praksis.