Statistikk for skole og opplæring

Her finner du tall og statistikk for skole og opplæring i Viken fylkeskommune.  

Lærer foran bakgrunn av matteformler - Klikk for stort bilde Alexas_Fotos/Pixabay

Inntaksstatistikk for videregående opplæring og læreplass i Viken

Inntaksstatistikken viser hvor mange elever som søker plass på de fylkeskommunale skolene i Viken, og hvor mange som søker læreplass. Viken fylkeskommune hadde den 1. mars 2021 mottatt 45 394 søknader. Etter at inntaket var avsluttet den 16. september 2021 hadde 41 525 søkere med ungdomsrett hadde fått tilbud om skoleplass. Det er etablert 44 639 elevplasser skoleåret 2021-2022 i Viken. 

Tilstandsrapporter fra de videregående skolene i Viken

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Viken viser karaktersnitt, andelen som fullfører og består, og kartlegging av læringsmiljøet, skolemiljø og mobbing, elevdemokrati og medbestemmelse.

Annen statistikk 

Annen statistikk fra Viken fylkeskommune finner du her.

Til toppen