Hva kan ombudet gjøre for deg som har barn i barnehage

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn som ikke opplever et trygt barnehagemiljø.

Jobber for barns rettigheter

Vi gir informasjon, råd og veiledning til foreldre og barnehager slik at barnets rett til et trygt og godt barnehagemiljø ivaretas.

"Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette."
(Utdrag fra rammeplanen).

Regelverk

Vi jobber ut fra følgende regelverk:

  • barnekonvensjonen
  • barnehageloven
  • rammeplan for barnehager

Les mer om barnets rett til et trygt og godt barnehagemiljø i rammeplan for barnehager.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt ombudet