Ombudet for barn og unge i Viken

Ombudet for barn og unge i Viken skal bidra til at rettighetene til barn og unge i barnehage, skole og på læreplass ivaretas. Barn og unge skal bli hørt og få medvirke i alt som gjelder deres hverdag. Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag. Ombudet har taushetsplikt.

Våre hovedsatsinger

I perioden 2020-2023 er inkludering, medvirkning, digital dømmekraft og lærlinger våre satsningsområder. Alle prosjekter og forebyggende arbeid forankres i våre hovedsatsninger.

Hvem kan ta kontakt med oss?

  • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barn og ungdom
  • Eiere, ledere og ansatte i barnehage, skole, opplæringskontor og lærebedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Hva kan ombudet bidra med?

  • Gi informasjon, råd og veiledning i saker som omhandler retten til utdanning, og trygt og godt psykososialt miljø
  • Forebyggende arbeid med informasjon, kompetanseheving og satsninger
  • Arrangere seminarer og holde innlegg på temamøter og kurs i samarbeid med barnehage, skole, elevråd, lærebedrifter, opplæringskontor, foreldre og fritidsaktiviteter

Kontakt ombudet

Ombudstjenesten har i dag åtte personer ansatt.

 

​​
Til toppen