Ombudet for barn og unge i Viken

Ombudet for barn og unge i Viken skal bidra til at rettighetene til barn og unge i barnehage, skole og på læreplass ivaretas. Barn og unge skal bli hørt og få medvirke i alt som gjelder deres hverdag. Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging, og bidrar gjerne med kurs og foredrag. Ombudet har taushetsplikt.

Våre hovedsatsinger

I perioden 2020–2023 er inkludering, medvirkning, digital dømmekraft og lærlinger våre satsningsområder. Alle prosjekter og forebyggende arbeid forankres i våre hovedsatsninger.

Hvem kan ta kontakt med oss?

  • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barn og ungdom
  • Eiere, ledere og ansatte i barnehage, skole, opplæringskontor og lærebedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

Hva kan ombudet bidra med?

  • Gi informasjon, råd og veiledning i saker som omhandler retten til utdanning, og trygt og godt psykososialt miljø
  • Forebyggende arbeid med informasjon, kompetanseheving og satsninger
  • Arrangere seminarer og holde innlegg på temamøter og kurs i samarbeid med barnehage, skole, elevråd, lærebedrifter, opplæringskontor, foreldre og fritidsaktiviteter

Kontakt ombudet

Ombudstjenesten har i dag ni personer ansatt.

 

Bodil J. Houg
telefon 91 51 08 93
Ansvarsområde: leder

 

Henrikke Bugdø-Aarseth
telefon 48 99 07 40
Ansvarsområde: videregående skole

 

Hilde Arntsen
telefon 94 00 66 48
Ansvarsområde: barnehage

 

Janne Myraas
telefon: 93 07 25 33
Ansvarsområder: barnehage og grunnskole

 

Andreas Nilsson
telefon 97 98 14 37
Ansvarsområder: videregående skole og lærlinger

 

Åge Svarstad
telefon 92 22 51 22
Ansvarsområde: grunnskole

 

Portrettfoto av Cecilie Evju - Klikk for stort bilde

 Cecilie Eldrup Evju
telefon 98 83 45 43
Ansvarsområde: videregående skole

 

Portrettfoto av Heidi Marie Høydal - Klikk for stort bilde

Heidi Marie Høydal
telefon 90 20 96 84  
Ansvarsområder: grunnskole og lærlinger

​​​​​​

Portrettfoto av Robin Sørensen - Klikk for stort bilde

Robin Sørensen
telefon 93 09 16 31