Ombudet for barn og unge i Viken

Ombudet for barn og unge i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehager og grunnskoler og elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring.

Hva jobber vi med?

Våre hovedsatsinger i perioden 2020–2023 er inkludering, medvirkning, digital dømmekraft og lærlinger. Alle prosjekter og alt forebyggende arbeid vi jobber med forankres i våre hovedsatsinger.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber vi med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder.

Kontakt ombudet

Ombudstjenesten har i dag åtte personer ansatt. Vi har taushetsplikt.

 

Klikk for stort bilde

  Bodil J. Houg, leder
telefon 91 51 08 93

​​
Til toppen