Samtaleplakater for bruk av FAU

FAU ved en grunnskole i Viken kan laste ned samtaleplakater som kan være til god hjelp i arbeidet med å sikre at elevene får et trygt og godt skolemiljø. 

Tre samtaleplakater

Last ned og skriv ut plakatene i størrelse A3:

1.  FAU - hva nå? (PDF, 616 kB)

2. Hvordan kan FAU bidra til et trygt og godt skolemiljø? (PDF, 611 kB)

3. Hvordan kan FAU bidra til god digital dømmekraft? (PDF, 439 kB)

Les også hele veilederen laget til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Tips til deg som skal fasilitere samtaleplakatene

Din viktigste oppgave som fasilitator er:

 • å forklare mål og bakgrunn for hvorfor de skal jobbe med dette
 • å oppsummere de ulike delene
 • å styre prosessen tidsmessig
 • å lytte til hva gruppene sier. Du skal ikke være den som snakker mest!

Vis entusiasme og følg tidsskjema

 • Din entusiasme og ditt engasjement, er svært viktig. Det kan påvirke engasjementet gruppene legger i diskusjonene.
 • Følg tidsskjemaet; oppgavene kan skape stort engasjement og gode samtaler. Vær tydelig på tiden de har på hver oppgave og sørg for å starte og avslutte diskusjoner etter det planlagte tidsskjemaet. Vi anbefaler at man bruker 10-15 minutter per spørsmål og så oppsummerer i plenum etter hvert spørsmål.
 • Oppsummeringene i plenum gir gruppene mulighet til å dele synspunkter, og gir deg mulighet til å løfte frem de viktigste punktene. 

Forberedelser

 1. Sett sammen grupper med fire personer på hvert bord. Tre og fem går også, men to og seks gir dårlige prosesser.
 2. Gjør gjerne en vurdering på hvem som plasseres sammen dersom du har grunnlag for dette. Eksempelvis sette foreldre sammen etter trinn barnet går på.
 3. En samtaleplakat per bord – gjerne i størrelse A3. Ønsker du plakat i størrelse A2 kan dette bestilles fra ombudet for barn og unge i Viken.
 4. Plasser samtaleplakatene på bordene før deltakerne kommer 

Når arbeidet starter

 1. Ønsk velkommen og introduser arbeidet med samtaleplakaten
 2. Forklar at de sitter i gruppene for å stimulere til gode diskusjoner.
 3. Gjør dem oppmerksom på at hver oppgave har en tidsramme, og oppfordre hvert bord til å velge ut en som har ansvar for at gruppen løser oppgavene innenfor tidsrammene.
 4. La deltakeren rundt bordet få 1-2 minutter til å tenke gjennom spørsmålet på egenhånd. Deretter deler deltakerne sine refleksjoner med ett innspill om gangen.
 5. Runden går til alle er tomme for innspill.
 6. Det avklares på forhånd om det skal være rom for å komme med oppklarende spørsmål underveis.
 7. Si at det vil være oppsummeringer i plenum etter hvert spørsmål, for å dele refleksjonen til de ulike gruppene.
 8. Poengter at det ikke er noen fasit. Det overordnede målet er en blanding av diskusjon og felles refleksjon.
 9. La alle gruppene arbeide selvstendig, men svar på spørsmål som skyldes uklarheter eller forståelse av oppgavene. Ikke gi svar på oppgavene i duken på vegne av deltakerne, eller bland deg for mye inn i diskusjonene. Stimuler heller til diskusjoner som gjør at de må tenke selv.
 10. Ser du at en gruppe henger langt etter de andre, kan du hjelpe dem med å avslutte diskusjoner ved å gjenta hovedhensikten med oppgaven. Ser du at en grupper bare skriver ned svar uten å diskutere, bør du be dem utdype svarene sine.

Mulige oppsummeringsspørsmål

 1. Still gruppene et åpent spørsmål om hvordan det var å jobbe på denne måten
 2. Er det noe annet noen ønsker å dele?
 3. Si takk for deltakelsen. Lag en oppsummering av hva alle gruppene kom frem til, og presenter det på neste FAU møte. Er det noen av tiltakene FAU kan iverksette dette året? Legg planer for det videre arbeidet tilsvarende workshop med andre samtaleplakater gjennom året.
 4. Samle inn plakatene.

Løsning til oppgave 1 på samtaleplakat «Digital dømmekraft»

 • AFK – Borte fra tastaturet (away from keyboard)
 • IDK – Spørsmål I spillet du ikke vet svaret på (I don’t know)
 • GGHF – Bra spill, håndklask (Good game, high five)
 • Lagge – Spillet henger
 • Rage quit – Spiller som forlater spillet i sinne
 • Skin – Utseendet på din spillfigur (avatar)
 • Squad – Laget man spiller på / medspillere
 • Noob – Nybegynner eller ikke så flink i spillet
 • Banne – Å bli kastet ut av spillet av medspillere

Spillet «Stjernekolonien»

Vi anbefaler også at dere tar en titt på spillet «Stjernekolonien», et spill utviklet ev Medietilsynet i
samarbeidet med oss.

I spillet møter vi Luna og Noah på sju år. De lever i en digital verden til forveksling lik vår egen, med blant annet det sosiale mediet «Spacebook» og dataspillet «Månesverdet». Spillet passer for barn fra første til fjerde klasse og deres foreldre.

Spill Stjernekolonien på dialogduk.no

Tilbakemeldinger på samtaleplakatene

Har du innspill eller tilbakemeldinger på samtaleplakatene? Vi setter pris på det! Kontakt ombudet.

Last ned hele veilederen til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) (PDF, 303 kB)

Til toppen