Brukerundersøkelser for lærlinger og lærebedrifter i Viken

Lærling- og bedriftsundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor lærlingene, lærekandidatene og lærebedriftene får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Viken fylkeskommunen gjennomførte forrige undersøkelse høsten 2021.

Høy svarprosent på undersøkelsene vil gi et bedre datagrunnlag for fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor, sånn at vi sammen kan få til best mulig kvalitet på opplæringen av lærlinger og lærekandidater. 

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen gir lærlinger og lærekandidater mulighet til å si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Det er obligatorisk for fylkeskommunen å gjennomføre lærlingundersøkelsen hvert år. Undersøkelsen sendes på SMS og e-post til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. Lærlingene og lærekandidatene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Undersøkelsen er anonym, men svarene er koplet mot lærebedrift og lærefag, slik at fylkeskommunen kan analysere resultatene for grupper som er større enn 5. Opplæringskontor og lærebedrifter som har mer enn 5 lærlinger som besvarer undersøkelsen får tilgang til resultatene fra undersøkelsen, og kan bruke svarene til kvalitetsforbedring.

Les mer om lærlingundersøkelsen her 

Lærebedriftsundersøkelsen

I lærebedriftsundersøkelsen får lærebedriftene si sin mening om lærlings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Viken fylkeskommune har valgt å gjennomføre undersøkelsen i lærebedriftene i vårt fylke.

Lærebedriftsundersøkelsen sendes til den faglige leder i lærebedriften som har flest lærlinger i utvalget. Alle lærebedrifter oppfordres til å delta i undersøkelsen, da dette gir viktig informasjon om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Les mer om lærebedriftsundersøkelsen her

Årlig rapportering 

Rapporteringen mellom lærebedrift og fylkeskommune er lovpålagt jf. opplæringsloven § 4-7 og forskrift § 11-3.

Den årlige rapporteringen består av rapporteringsspørsmål og dokumentasjonsspørsmål. Både rapporteringsspørsmål og dokumentasjonsspørsmål er obligatoriske og ikke anonyme.

  • Medlemsbedriftene skal svare på dokumentasjonsspørsmålene.
  • Opplæringskontoret skal svare på rapporteringsspørsmålene, basert på hva medlemsbedriftene svarer på dokumentasjonsspørsmålene.
  • Frittstående lærebedrifter skal kun svare på rapporteringsspørsmålene.

Resultatene brukes for å utvikle læringsmiljøet

Resultatene fra brukerundersøkelsene brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og Utdanningsdirektoratet som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene fra Lærlingundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Til toppen