Fag-, svenne- og kompetanseprøve

Lærlinger skal avlegge fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Praksiskandidater kan avlegge fag- eller svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet. 

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er som oftest knyttet til gamle tradisjoner. Et fag- eller svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring. 

Fag- og svenneprøve

Kontakt 

Er du praksiskandidat, send din henvendelse til praksiskandidater@viken.no.

Spørsmål om fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve må rettes til saksbehandler. Se listen under for å finne ditt fag.

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro, datateknologi, teknologi- og industrifag

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Helse- og oppvekstfag

Håndverk, design og produktutvikling

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Salg, service og reiseliv