Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for å få flere voksen til å ta fagbrev samtidig som de er i jobb.

Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Fagbrev på jobb

Testingress på faq.
Til toppen