Ikke mulig å søke fagbrev på jobb

Det er for tiden ikke mulig å søke om "fagbrev på jobb"-kontrakter i Viken fylkeskommune. Dette skyldes behov for administrative avklaringer. 

Vi håper på en rask avklaring. 

Fagbrev på jobb

Jobber du som ufaglært og ønsker å få fagbrev/svennebrev? Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid.

Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

NB! Har du mer enn 5 års praksis i faget er du normalt praksiskandidat og ikke fagbrev-på-jobb-kandidat. Les mer hvordan du blir praksiskandidat.

Mer om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Testingress på faq.
Til toppen