Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Det blir  mulig å søke om fagbrev på jobb fra 15. august.

Søknader som ble sendt inn før mars 2020 vil nå bli behandlet.
Fagbrev på jobb har vært til politisk behandling, og det er kommet nye retningslinjer.

Viken fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb kontrakt til kvalifiserte søkere med 1-4 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget.

Dette er kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat. For kandidater med mer enn 5 års praksis vil det å være praksiskandidat være den raskeste veien til fagbrev. Les mer hvordan du blir praksiskandidat her.

Mer om fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Testingress på faq.
Til toppen