Fagbrev som praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

  • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag) 
  • bestått en teoretisk Vg3-eksamen

Elektronisk oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Vedlegg lastes opp i skjema.

Kontakt

Våre telefontider er tirsdag og torsdag mellom klokken 13.00 og 15.00.
Telefon: 32 30 00 00

E-post: praksiskandidater@viken.no

Krav til praksis og dokumentasjon

Teori og eksamen

Fag-/svenneprøven

Praksiskandidat

Lov og forskrift

Opplæringsloven § 3-5 og forskriftene til opplæringsloven gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.

Ordningen gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Dette er fag som fullføres i skole.

Kontakt

praksiskandidater@viken.no

Til toppen