Praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøven er kravet:

  • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag) 
  • bestått en teoretisk Vg3 eksamen

Målene i læreplanen er lagt til grunn for kravet om praksis.

Ordningen gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker.

Elektronisk oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Vedlegg lastes opp i skjema.

Opplæringslova § 3-5 og forskriftene til opplæringslova, gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.

Praksiskandidat

 

Til toppen