Kontaktinformasjon

Læreplassformidling

Vi jobber med søkere til læreplass og kobler de med bedrifter og opplæringskontor som ønsker lærling

E-post: formidling@viken.no

Oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor

Vi jobber med å følge opp de som allerede er lærlinger og lærekandidater og bedriftene og opplæringskontorene de er i

E-post: fagopplaring@viken.no

Til toppen