Kontaktinformasjon

Har du spørsmål i forbindelse med fagopplæring og opplæring i bedrift?

Prøvenemnder

Har du spørsmål i forbindelse med det å være prøvenemnd?

Kontakt oss: provenemnd@viken.no

Læretilskudd

Har du spørsmål om tilskudd til lærebedrifter, midler til ekstra veiledning og spesialundervisning for lærekandidater?

Kontakt oss: laeretilskudd@viken.no

Læreplassformidling

Har du spørsmål i forbindelse med formidling til læreplass?

Kontakt oss: formidling@viken.no

Lærekontrakter og opplæringskontrakter

Har du spørsmål i forbindelse med lærekontrakter eller opplæringskontrakter?

Kontakt oss: laerekontrakt@viken.no

Praksiskandidater

Har du spørsmål om det å være praksiskandidat?

Kontakt oss: praksiskandidater@viken.no

Fagbrev på jobb

Har du spørsmål om fagbrev på jobb?

Kontakt oss: fagbrev@viken.no

Fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver

Har du spørsmål om fagbrev på jobb?

Se hvem du kan kontakte

VIGO Bedrift

Har du spørsmål om VIGO Bedrift?

Kontakt oss: vigobedrift@viken.no

Oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor

Har du spørsmål i forbindelse med oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor?

Kontakt oss: fagopplaring@viken.no

Artikkelliste