For opplæringskontor

Her finner du praktisk informasjon som gjelder for godkjente opplæringskontor i Viken fylkeskommune.

Det er opplæringskontoret som ordner det administrative rundt godkjenning av nye medlemsbedrifter. Dersom du er en bedrift som ønsker å bli medlem i et opplæringskontor, ta en titt her på hvordan du kan melde bedriften din inn i et opplæringskontor.

Godkjenning av medlemsbedrifter

Når et opplæringskontor tar inn en ny medlemsbedrift, skal dette meldes til fylkeskommunen, slik at fylkeskommunen kan vurdere den nye sammensetningen av opplæringskontoret opp mot kravene til godkjenning i opplæringsloven, jfr. Opplæringsloven § 4-3 andre ledd. Dette skal sikre at fylkeskommunen har oversikt og kontroll på opplæringstilbudet.

Interne rutiner for fag- og yrkesopplæringen

Vi har et eget Dokumentbiblioteket for Viken fylkeskommune hvor dere kan se interne rutiner og andre styrende dokumenter for fag- og yrkesopplæringen i Viken.

Dokumentene som ligger i dokumentbiblioteket er alltid oppdaterte versjoner og vil til enhver tid være gjeldende. Nye rutiner og eventuelle endringer oppdateres kontinuerlig.