Forberedelser til fag-/ og svenneprøve

Her finner dere et eksempel på hvordan dere som bedrift kan gjennomføre en testfagprøve/svenneprøve med lærlingen deres før selve prøven. Det vil være til hjelp for dere når dere skal forberede lærlingen på fagprøven/svenneprøven.

Bedriften lager en oppgave som lærlingen/lærekandidaten skal gjennomføre innenfor en gitt tidsramme. Oppgaven skal knyttes til kompetansemålene i læreplanen for faget. Testfagprøven skal inneholde følgende fire deler som i en vanlig fag-/svenneprøve:  

  1. planlegge arbeidet og begrunne valg av løsninger 
  2. gjennomføre et faglig arbeid 
  3. vurdere eget arbeid 
  4. dokumentere eget arbeid 

Det er opp til bedriften å utforme prøven med tanke på innhold, tid og ressursbruk. 

Til toppen