Kontakt læreplassjegerne

Lurer du på å ta inn lærling? Ring en av oss for en uformell prat.

Kontakt oss

Bli med på en felles innsats

Det er oss du skal snakke med om du vil være med på en felles innsats for å gi de unge læreplass. Det er viktig for at de skal få fullført utdanningen sin.

Målet er at alle som ønsker læreplass, skal få tilbud. Totalt er det 4500 ungdommer fra 160 forskjellige skoler i 125 lærefag som skal ut i lære. Norge – og Viken – har et stort behov for flere fagarbeidere i fremtiden. Vi oppfordrer derfor alle godkjente lærebedrifter og bedrifter som ønsker å bli godkjent til å ta kontakt