Kurs for lærebedrifter

Viken fylkeskommune ønsker at lærebedriftene i Viken skal fortsette å være gode læringsarenaer. Seksjon for kompetanse- og skoleutvikling i samarbeid med seksjon for fag- og yrkesopplæring inviterer derfor faglige ledere og instruktører til våre digitale kurs. Dere kan delta via mobiltelefonen, nettbrett, PC eller Mac.
 

Digitale kurs

For tiden tilbyr Viken fylkeskommune primært digitale instruktørkurs. Der er ikke nødvendig å melde seg på kursene. Det blir lagt ut en lenke til hvert kurs. Ved å trykke på lenken på det tidspunktet kurset sendes, vil du kunne delta. Kursene har ulike temaer og varer i to timer. Foreløpig har vi lagt ut tre kurs, og alle kan gjennomføres nå. Kursene vil bli gjennomført flere ganger i året, og det vil etter hvert bli lagt til flere temaer.

Digitale kurs

Vi anbefaler at du benytter ressursene som er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettsider. Se Følge opp lærling i bedrift.

Nettkurs

Nettkurs i vurdering

 

Til toppen