Kurs og kompetanseutvikling for lærebedrifter

Fra 1. januar 2024 vil de tre nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold tilby en kurs tilsvarende tilbudet i Viken fylkeskommune. Følg med på de nye fylkenes hjemmesider.

Viken fylkeskommune ønsker at lærebedriftene i Viken skal fortsette å være gode læringsarenaer. Seksjon for kompetanse- og skoleutvikling i samarbeid med seksjon for fag- og yrkesopplæring inviterer derfor faglige ledere og instruktører til kurs.

Viken fylkeskommune tilbyr flere ulike kurs. Tre av dem er satt sammen til en grunnleggende kurspakke. De to første delene er digitale kurs med 3 timers varighet uten påmelding. Den tredje delen er et fysisk dagskurs med påmelding. Du kan ta alle tre delene fra september til november når det paser deg, så lenge du tar kursene i riktig rekkefølge.

Digitale kurs kan du delta på via nettbrett, PC eller Mac. Det blir lagt ut lenker til kurset. Ved å trykke på lenken, vil du kunne delta. Vi forbeholder oss retten til endringer inntil en uke før kursdato.

Kurs om språkstøtte i lærebedrift

På bakgrunn av en brukerundersøkelse sendt til bedrifter og opplæringskontorer i Viken, vet vi at instruktører og bedrifter har behov for verktøy i opplæringen av lærlinger og lærekandidater med norsk som andrespråk.  Vi vil derfor tilby et nyutviklet kurs, «Språkstøtte i lærebedriften». Det er et fysisk dagskurs der vi legger vekt på verktøy, gruppeoppgaver, tid til refleksjon og erfaringsdeling.

For mer informasjon og påmelding se under “Språkstøtte i lærebedriften”. 

Vi anbefaler at du benytter ressursene som er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettsider. Se Følg opp lærling i bedrift.

Eksterne kurs for lærebedrifter

Andre kompetansetiltak

Meld deg på Fagopplæring sitt nyhetsbrev.