Kurs og kompetanseutvikling for lærebedrifter

Viken fylkeskommune ønsker at lærebedriftene i Viken skal fortsette å være gode læringsarenaer. Seksjon for kompetanse- og skoleutvikling i samarbeid med seksjon for fag- og yrkesopplæring inviterer derfor faglige ledere og instruktører til kurs.

Kurs

Viken fylkeskommune tilbyr digitale og fysiske instruktørkurs. Noen kurs arrangeres uten påmelding, og til disse kursene blir det lagt ut lenke. Ved å trykke på lenken, vil du kunne delta. Andre kurs har begrenset antall plasser, og det er nødvendig med påmelding. På digitale kurs kan dere delta via nettbrett, PC eller Mac. Mer informasjon ligger under hvert kurs. Vi forbeholder oss retten til endringer inntil en uke før kursdato.

Vi anbefaler at du benytter ressursene som er tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets nettsider. Se Følge opp lærling i bedrift.

Eksterne kurs for lærebedrifter

Andre kompetansetiltak

Meld deg på Fagopplæring sitt nyhetsbrev.

Til toppen