Søk om å bli godkjent lærebedrift

For å ha lærlinger, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb, må bedriften være godkjent av fylkeskommunen. Det er to måter dere kan bli godkjent på; gjennom et opplæringskontor eller som selvstendig lærebedrift. Dere må ta stilling til hvilken type godkjenning som passer deres bedrift best.  

Se video om hvordan din bedrift blir godkjent lærebedrift:

Bli medlem i et opplæringskontor

Å være medlem i et opplæringskontor har flere fordeler, og vi anbefaler alle nye bedrifter å melde seg inn i et opplæringskontor. Hvis dere ønsker å være tilknyttet et opplæringskontor, tar dere direkte kontakt med opplæringskontoret.

Søk om å bli selvstendig lærebedrift

Dersom dere ønsker å bli en selvstendig lærebedrift, skal dere ikke melde bedriften inn i et opplæringskontor. Som selvstendig lærebedrift må dere oppfylle kravene i opplæringsloven på egen hånd.

Reglene for godkjenning av lærebedrifter står beskrevet i opplæringsloven § 4-3. Bedriften må kunne gi opplæring etter læreplanen for det aktuelle faget. I tillegg skal bedriften ha én eller flere kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for at opplæringen skjer i tråd med regelverket. Bedriften skal også ha én eller flere instruktører som sørger for opplæringen. Faglig leder kan også være instruktør.

Les om hva det innebærer å være selvstendig lærebedrift

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til det å bli godkjent lærebedrift eller utfylling av søknaden om godkjenning som lærebedrift, kontakt Enhet oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor på e-post fagopplaring@viken.no eller telefonnummer 32 30 00 00.

Lurer du på å ta inn lærling? Ring en av våre læreplassjegere for en uformell prat

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Til toppen